ترس از رانندگی و راه های غلبه بر آن

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۲۲:۳۲:۵

ترس یکی از بخش های طبیعی در زندگی است که بین انسان و حیوان مشترک است .و بسیار مفید است زیرا در هنگامی که خطری انسان و یا حیوان را تهدید می کند
واکنش ترس باعث می شود که هورمونها و مواد شیمیایی در بدن ترشح شوند و ما را از نظر قدرت فیزیکی و افزایش ضربان قلب وحساسیت حواس ما برای مبارزه و یا گریز از محل خطر آماده می کند.
طی صدها هزار سال منطقه ای در مغز ایجاد شده که می تواند پیش بینی کند و به آینده فکر کند که این باعث اضطراب می شود و این منطقه در مغز حیوان نیست و به همین دلیل حیوانات اضطراب ندارند
ولی احساس ترس دارند که باعث بقای ایشان می شود واز دشمنانشان می گریزند.
انسان مبتلا به اضطراب وقتی در موقعیت ترسناک قرار می گیرد عقب نشینی می کند و در واقع از روبرو شدن با موقعیت ترسناک اجتناب می کند
و این دوری کردن تنش او را کاهش می دهد و رفته رفته عادت شده و به یک مشکل در زندگی تبدیل می گردد.
این ترس در زمینه های مختلف می تواند از جمله در رانندگی بروز کند و ما را در انجام این مهارت که جزیی از زندگی امروز می باشد ناتوان سازد .

جلوگیری از ترس از رانندگی

دلایل ترس از رانندگی

- عدم تسلط کافی در رانندگی
- با عابر پیاده تصادف کنیم.
- به اتومبیل دیگران بزنیم.
- دیگران با ما تصادف کنند.
- داشتن تجربه بد در رانندگی
مقابله با ترس خود را آغاز کنید اجتناب ترس را در شما پایدار می کند.
راه های غلبه بر ترس در رانندگی
- به عنوان اولین قدم ترس خود را شناسایی کنید.
- ایجاد یک محیط آرام در ماشین یک راننده دارای اعتماد به نفس هم از بودن یک مسافر شلوغ و پرسر و صدا آشفته و مضطرب می شود .
- از نظر نشستن (صندلی راحت) ، پوشیدن لباس و کفش راحت رعایت شود.
- عضلات خود را آرام نمایید بین 7 تا 10 ثانیه عضلات خود را منقبض و سپس 15 تا 20 ثانیه منبسط کنید.
- تلقینات مثبت از جمله من یک راننده با دقت و منضبط هستم که با سرعت مجاز و در خط راست رانندگی می کنم.
- یک مقیاس اضطراب برای خود ایجاد کنید و با سطح اضطراب خود آشنا شوید.
    مقیاسی مانند نمونه:
0 - کاملا آرام و با احساس آرامش
1 - حداقل اضطراب و کمی عصبانی
2 - اضطراب خفیف، تنش عضلانی ، سوزن سوزن شدن
3 - اضطراب متوسط افزایش ضربان قلب و تنفس و احساس ناراحتی ولی هنوز در کنترل
4 - اضطراب مشخص شده ، تنش عضلانی ، افزایش احساسات ناراحت کننده
5 - آغاز وحشت ، نامنظم شدن ضربان قلب ، سرگیجه ، ترس واضح ، از دست دادن کنترل
6 - هراس متوسط ف تپش قلب ، تنگی نفس و احساس گیجی
7 - حمله وحشت کامل و احساس وحشت و ترس
- ترس خود را بنویسید و رتبه بندی کنید. به عنوان مثال:
از روشن کردن ماشین جلو در منزلتان تا رانندگی در بزرگراه ها

گامهای تدریجی را شروع کنید.
الف - سویچ ماشین را جلوی منزل در دست بگیرید.
ب - نشستن در ماشین
ج - رانندگی در اطراف منزل
د - رانندگی در محله چرخش به راست و چپ
ه - رانندگی در یک خیابان اصلی و در نظر گرفتن چراغ های راهنمایی و تابلوهای توقف
و - رانندگی در بزرگراه در خط راست به اندازه  یک تا دو خروجی
ز - رانندگی در بزرگراه در خط چپ به اندازه یک تا دو خروجی
ح - رانندگی در بزرگراه و تغییر خطوط به اندازه سه تا پنج خروجی
- در کنار یک راننده با تجربه رانندگی کنید .
- با مشاور و درمانگر در مورد اضطرابتان صحبت کنید و برای ریشه یابی و درمان  اقدام نمایید.
موفق باشید.
https://www.telegraph.co.uk/motoring/road-safety/9750647/Fear-of-driving-and-how-to-overcome-it.html
https://www.anxietycoach.com/fear-of-driving.html
https://www.wikihow.com/Overcome-a-Driving-Phobia
https://en.wikipedia.org/wiki/Driving_phobia
https://www.anxietycare.org.uk/docs/driving.asp